svdaGrossist i fødevareindustrien

Vor forretningsidé

Myhrvold Nordic AB skal være en komplet leverandør som sælger, servicerer og støtter handel og industri med maskiner og udrustning til alle typer af fødevare-håndtering.

Myhrvold Nordic i Danmark og Sverige indgår i Myhrvold-Gruppen med hovedsæde i Norge. Derfor driver vi også vor virksomhed efter de overordnede retningslinjer, der gælder for hele gruppen:

VISJON
Kundeinnsikt og faglig styrke skal sikre at Myhrvold-Gruppen er en attraktiv og gjensidig lønnsom samarbeidspartner

GRUNNVERDIER OG HOLDNINGER
Alle selskaper i Myhrvold-Gruppen skal ha samme grunnverdier og arbeide etter samme holdninger.

Våre felles grunnverdier og holdninger skal være en rettsnor også for all vår fremtidige virksomhet.

  • Vi verdsetter høy forretningsmoral, ærlighet og pålielighet.
  • Vi tror på markedsrettet virksomhet, der kundens behov alltid står i sentrum – kundeservice!
  • Selskapet skal til enhver tid drive lønnsom virksomhet.
  • Gode resultater skal komme både selskapet og de ansatte til gode.
  • Vi tror at delegering av ansvar skaper resultater, gir menneskelig utvikling og god lagånd.
  • Vi skal ha det hyggelig sammen, også utenfor arbeidsplassen.

FORRETNINGSIDÉ
Myhrvold-Gruppen skal markedsføre og selge produkter, tjenester og service til matvarebransjen og andre bransjer med tilsvarende krav til kvalitet og standarder i Skandinavia/Norden.

Myhrvold-Gruppen skal dekke 3 sektorer innen matvarebransjen (dagligvare, storkjøkken og industrisektoren) og være en attraktiv distributør i Skandinavia/Norden for ledende utenlandske og norske produsenter.

Våre produkter og kompetanse skal i betydelig grad være profilerende og nisjebetonet.

HOVEDMÅL
Våre hovedprodukter skal styrke sine markedsandeler ytterligere i vår streben etter fortsatt lønnsom vekst.