daGrossist i fødevareindustrien

Integritetspolitik gældende for personoplysninger

Behandling af personoplysninger

MYHRVOLD NORDIC AB´s målsætning er, at du skal kunne føle dig tryg, når du afleverer dine personlige oplysninger til os.

Al behandling af personoplysninger sker ud fra GDPR-lovgivningen, som gælder fra 2018-05-25.

Vi er parate til at tage alle rimelige skridt, for at beskytte oplysningerne.

 

Hvornår sker der behandling af personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger når du:

-har en kunde- eller leverandørrelation med os.

-registrerer dine kontaktoplysninger på vore hjemmesider eller i nogle af vore netbutikker.

-bestiller eller beder om produkt- og/eller prisinformation på vore produkter via telefon eller e-post.

-kontakter os i øvrigt via email eller telefon i egenskab af kunde eller leverandør.

Registrerede oplysninger, og hvordan de anvendes

Når repræsentanter for en virksomhed foretager bestillinger, beder om produkt- og prisinformation om vore produkter, eller om at blive kontaktet af os, registreres navn på virksomhedens kontaktpersoner samt virksomhedens postadresse, organisationsnummer, telefonnummer og e-postadresse til arbejdspladsen.

Når repræsentanter for virksomheder i egenskab af leverandører eller potentielle leverandører kontakter os, registreres navn på virksomhedens kontaktpersoner samt foretagendets postadresse, bank- eller gironummer, telefonnummer og e-postadresse til arbejdspladsen.

De personoplysninger, som opgives, registreres i vort kunderegister eller leverandørregister og anvendes til administration af bestilte produkter, opfølgning af forespørgsler, kundepleje samt markedsføring i form af udsendelser af informationsbreve.  

Personoplysninger anvendes ligeledes i tilfælde af ordrer, bestillinger og fakturering.

I visse tilfælde kan personoplysninger blive anvendt via andre kilder med baggrund i dit virke og efter at vi har vurderet, at du eventuelt kan være interesseret i vore produkter og ydelser. Disse kilder kan indbefatte køb af registre, søgninger via offentligt tilgængelige søgemotorer samt din eller din arbejdsgivers hjemmeside.

 

Årsager til at anvende personoplysninger

Når vi behandler personoplysninger med de formål, som er forklaret i nærværende politik, benytter vi os af legitime interesser, når det gælder om at opretholde virksomhedsrelationer og kommunikere med dig som kontaktperson for virksomheden. Vi anvender ligeledes personoplysninger i forbindelse med ordrehåndtering, leverancer og faktureringer.

Hvordan deles den information, vi indsamler?

Vi sælger, udlejer eller distribuerer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart. Det er udelukkende de personer hos os, som behøver personoplysningerne for at kunne behandle sager med ovennævnte endemål, som har tilgang til dine personoplysninger. Vi kan dog behøve at dele dine personoplysninger med leverandører så som fragtfirmaer eller eksterne servicefirmaer ved bestillinger af leverancer eller andre typer opgaver.

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Dine personoplysninger gemmes med ovennævnte formål, så længe forretningsrelationen mellem os består, og for at vi skal kunne udføre opgaverne.  Dvs. behandle tjenesten, produktet, faktureringen, reguleringer af faktureringen og eventuelle klager eller reklamationer mm. Oplysningerne gemmes i forekommende fald, så længe som dansk bogføringslovgivning påbyder det.

Sikkerhed

Vi har vedtaget alle rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at beskytte personoplysninger mod ulovlig adgang, bortkomst, forandring og ødelæggelse. Det indebærer dog altid en risiko at oplyse personoplysninger over Internettet. Intet teknisk system kan helt forhindre mulig indtrængen.

Dine valg og rettigheder

Du er alltid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål og tanker. Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi gemmer om dig, og du har ret til en udskrift. Du har også ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig korrigeret, og i visse tilfælde kan du bede os om at slette oplysningerne om dig.

Når som helst kan du bede os om at slette dig fra vort register. Dermed udgår alle oplysninger, bortset fra i de tilfælde, hvor lovgivningen om bogføring skal følges.

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, har du ret til at anmelde dette til myndighederne, som behandler reguleringen af personoplysninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 0044 31 699 300 eller e-post kontakt@myhrvold.se.