svdaGrossist i fødevareindustrien

AUTOMAC 33:a

 • Sidoställd utloppstransportör.
 • Minder upptagning av golvytan.
 • Snabba och enkle filmbyte.
 • Möjlighet till extra inmatnintstransportör med 1 m och 1,5 meter.
 • Kontrollpanel tänkt att möjliggöra enkel avläsning och snabb programmering.
 • Diagnostiskt system, i kombination med kontrollpanelen, möjliggör en snabb identifiering av eventuella avvikelser.
 • Okomplicerad rengöring och underhåll på grund av enkel tillgång till intre delar.
 • Låg bullerbåde när i stand-by och när man arbetar, vilket ger operatörerna de bästaarbetsförhållandena.
 • Paketering sker huvudsaklingen i tråg med stretch livsmedelsfilm
Beskrivelse
 • Sidoställd utloppstransportör.
 • Minder upptagning av golvytan.
 • Snabba och enkle filmbyte.
 • Möjlighet till extra inmatnintstransportör med 1 m och 1,5 meter.
 • Kontrollpanel tänkt att möjliggöra enkel avläsning och snabb programmering.
 • Diagnostiskt system, i kombination med kontrollpanelen, möjliggör en snabb identifiering av eventuella avvikelser.
 • Okomplicerad rengöring och underhåll på grund av enkel tillgång till intre delar.
 • Låg bullerbåde när i stand-by och när man arbetar, vilket ger operatörerna de bästaarbetsförhållandena.
 • Paketering sker huvudsaklingen i tråg med stretch livsmedelsfilm